بازدید دکتر روحانی از کمپ اسکان اضطراری

415
بازدید دکتر روحانی از کمپ اسکان اضطراری بخشی از سیل‌زدگان استان خوزستان در ورزشگاه تختی اهواز
pixel