روایتی از سختی های یک جانباز دفاع مقدس

485

مستند "فردا روشن است" روایت گر زندگی و سختی های جانبازی از جنگ تحمیلی است که برای درمان خود به انگلستان می رود. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4TP