عکاسی خیابانی خود را با این 7 عادت خراب کنید و عکسهای کسل کننده بگیرید

128

در این فیلم ، من - محمدرضا صادقی ، رضاصاد - به شما 7 روش را معرفی خواهم کرد که در صورت انجام دادن ، عکاسی خیابانی خود را خراب خواهید کرد و عکس های خیابانی کسل کننده ای خواهید گرفت. مقاله 7 اشتباه در عکاسی خیابانی در سایت رضاصاد http://rezasadeghi.net/7-habits-of-boring-street-photography/ مقاله عکاسی بوکه که در این فیلم ذکر شد http://rezasadeghi.net/bokeh-photography/ اینستاگرام رضاصاد https://www.instagram.com/rezasaad تلگرام رضاصاد https://t.me/rezasaad نقد عکس های شما در سایت رضاصاد h

رضاصاد
رضاصاد 79 دنبال کننده