نماد فوتبال ایران و حرکات جذابش با توپ

288
288 بازدید
اشتراک گذاری
این فقط یه گوشه از توانایی من در کنترل توپ و حرکات نمایشی با توپه. بزودی توی ورزشگاه هم میبینی منو. یوپا رو به دیگران معرفی کنید
pixel