نماد فوتبال ایران و حرکات جذابش با توپ

264

این فقط یه گوشه از توانایی من در کنترل توپ و حرکات نمایشی با توپه. بزودی توی ورزشگاه هم میبینی منو. یوپا رو به دیگران معرفی کنید