سیروس عبدالحسینی

452

سلام سیروس عبدالحسینی هستم مدیر سامانه بازاریاب ازتهران سامانه برای کاهش هزینه بازاریابی محصولات ایرانی در حوزه سوپر مارکتی طراحی شده است برای کسترش این سامانه 1/5 میلیارد سرمایه با دوره بازگشت 2 تا 3 سال نیازمندیم

میدون
میدون 447 دنبال کننده