نمونه کار ویدئوهای کوتاه آموزشی

195

برخی از سازمان ها و افراد بدنبال تولید ویدئوهای کوتاه آموزشی برای کارکنان یا مشتریان خود هستند. این نوع از ویدئوها از طریق شبکه های اجتماعی منتشر می شوند. در این ویدئوهای کوتاه معمولا یک نکته کلیدی و مهم در زمانی کوتاه به مخاطب آموزش داده می­شود.