کفش نایک اسپرت | فروشگاه تهران کتانی شماره های تماس : 09120266428

196

کفش نایک اسپرت تاریخچه کمپانی نایک ازآنجایی نشا ٔت می گیرد که نام کمپانی نایک از نام الهه پیروزی در یونان باستان اقتباس شد. سپس لوگوی مربوطه در سال 1971 بدست Carolyn Davidson به ارزش بسیار پایینی چون 35 دلار طراحی شد. فروشگاه تهران کتانی www.tehrankatani.com شماره های تماس : 09120266428 02146048598