اقتصاد جهانی چه تاثیری بر بورس ایران دارد؟

185

بعضی فکر می کنند اقتصاد و درنتیجه شرکت های ما هیچ رابطه ای با دنیا نداشته و رونق و رکود در بازارهای جهانی هیچ تاثیری بر بورس ما ندارد. در این فیلم اشتباه بودن این فرض را همراه با یک مثال نشان داده ام. ------------------------------ دانلود 41 فیلم آموزشی در خصوص بورس https://modiriatesarmayeh.com/bv/