سخنرانی دکتر سعید بنی هاشمی در دانشگاه علم و صنعت ایران - دی ماه 1398

77
سخنرانی دکتر سعید بنی هاشمی ، فارغ التحصیل دانشگاه سیدنی استرالیا و عضو هیئت علمی دانشگاه کانبرا استرالیا در دانشگاه علم و صنعت ایران پیرامون موضوع مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) در سطح سوم - BIM Level 3 دکتر سعید بنی هاشمی رئیس هیئت مدیره شرکت فناورانه "بنا یار مهراز ایرانیان" می باشند www.BIMsolutions.ir
pixel