پرتاب چمدان مسافران توسط پرسنل بار فرودگاه

1,165

كلیپی كه از پرتاب چمدان مسافران توسط پرسنل بار فرودگاه در فضای مجازی منتشر می گردد، مربوط به یك كشور عربی است و ارتباطی با فرودگاههای ایران ندارد www.nikru.ir

نیک رو
نیک رو 1.2 هزار دنبال کننده
یزدان نورانی

یزدان نورانی

11 ماه پیش
این ذیگه جای اعتراض نداره شما کلیپی از ژاپنی ها میگذارید که چگونه با وسایل (چمدان های مافرین ) عمل میکنند خانمی با دستمال آنها را تمیز میکند و اینکه چمدانها را کنار هم میگذارند که مسافرین راحت تر لوازم خود را پیدا کنند این قرطی بازیها به ما ایرانی ها نیامده ما صادقانه عمل میکنیم