5 مرحله راه اندازی کسب و کار آنلاین

84

برای راه اندازی یک کسب و کار آنلاین شما 5 مرحله را باید انجام دهید: 1- یافتن ایده مناسب 2- ساخت سایت 3- تولید محتوای با کیفیت 4- سیستم سازی 5- جذب ترافیک هدفمند