موشن گرافیک | طرح s.722 یا قانون سیدا 2017 چیست؟

528
قانون تحریم های جدید آمریکا (کنگره) علیه ایران... این قانون جدید معروف به مادر تحریم ها یا سیاه چاله تحریم ها معروف است... این قانون جدید مربوط برنامه موشکی ایران و تحریم علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد های مرتبط با آن می پردازد... (وبگاه پاسخگویی به مسائل دینی هدانا | همراه شوید در : http://hadana.ir)
pixel