نتیجۀ رسیدگی تعزیرات به شکایت از خودروسازان

41

شبکۀ خبر - 18 تیر 1398 - 19:00| سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در یک ماه گذشته تعداد 800 خودروی سیتروئن با تفاهم سازان تعزیرات حکومتی و شرکت سایپا به متقاضیان تحویل داده شد. به گفتۀ رایگانی وضعیت پروندۀ شرکت خودروسازی بهمن موتور نیز که حدود 1400 شاکی داردتا یکی دو هفتۀ آینده مشخص می شود.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده