خداحافظ خسروی خوبان خسرو حیدری

1,696

فوتبال بی رحم است، درست مانند زندگی، همانطور که روزی در اوج خوشحالی چیزی را به تو هدیه می دهد، روزی در اوج غم و اندوه، همان را از تو می گیرد تا بیشتر به این مسئله پی ببریم که در فوتبال نیز مانند زندگی روزمره، حضور غم و اندوه در کنار هم هستند که زیبایی ها را رقم می زنند. دلمون برات تنگ میشه خسروخوبان

text_esteghlal_
text_esteghlal_ 87 دنبال کننده
Mohadeseh

Mohadeseh

1 ماه پیش
خداحافظ ای خسروی خوبان