چگونه به راحتی یک انگلیسی زبان حرف بزنیم؟

222

بسیاری از کلمات پرکاربرد انگلیسی در نوشتن جایگاهی ندارند ولی در مکالمه بسیار پر کاربرد میباشند که ain't یکی از این کلمات است مثال: I ain’t done nothing wrong (I haven’t done anything wrong) کار اشتباهی نکردم I ain't go to school مدرسه نمیرم I ain't play with you با تو بازی نمکنم همچنین از این کلمه در بسیاری از فیلم ها برای مکالمه انگلیسی کوچه بازاری استفاده میشود مثل you ain't got the nerve جراتشو نداری

orque 126 دنبال کننده
pixel