دیرین دیرین - اخبار رپ 9

67,677
در حال حاضر مهمترین دغدغه شما کدام گزینه است؟ الف) مستاجر هستم / خونه ۲۵ متری ب) پشت‌بوم خواب هستم / پشه ج) کارگر هستم/ حقوق معوقه د) مسئول هستم / فیلتر اینستاگرام
دیرین دیرین DirinDirin 49.6 هزار دنبال کننده
pixel