سوخته نگاری (پایروگرافی) روی چوب_ مالک پروانه نیا_ تهران_ 09102123718

241
هنری که شاید تابحال ندیده اید_ سوزاندن حرفه ای سطح چوب_ هنر دست_ کم نظیر در ایران و جهان_ ماندگاری تا قرنها_ استفاده از چوب باکیفیت_ هدیه ای بی نظیر_ پذیرش سفارش_ فروش تابلو_ قیمت بسیار مناسب و بدون واسطه_ آثار من را در اینستاگرام ببینید: malek_pyrography _ مالک پروانه نیا_ 09102123718 _ تهران_ سوخته نگاری حرفه ای.
pixel