داوری اولیه آثار ارسال شده به جشنواره صنایع دستی

262
این عناوین را در Hi festival news ببینید: داوری اولیه آثار ارسال شده به جشنواره صنایع دستی دیدار دبیر دبیر جشنواره بین المللی صنایع دستی گفت: داوری اولیه آثار با صد داور ملی از سراسر کشور انجام شد سفارت خانه و سفیران وزارت خارجه در هر کشور بخش عمده از بستر سازی برای رشد صادرات صنایع دستی را برعهده دارند رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان: فضای مجازی و نمایشگاه های بین المللی؛ ویترین معرفی آثار فاخر هنرمندان به سراسر دنیاست رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان: استفاده از ظرفیت گسترش ارتباط با چهارده خواهر خوانده شهر اصفهان، میتواند در جلب توریست، رونق صادرات صنایع دستی و توسعه گردشگری تاثیر گذار باشد
pixel