فرار کودک بازیگوش از احترام به ملکه انگلِیس

1,215

در هنگام بازدید ملکه بریتانیا از یک موسسه خیریه در این کشور یک کودک ۹ ساله در هنگام ادای احترام، به روی زمین نشست و چهار دست و پا از اتاق بیرون رفت.

کلاکت
کلاکت 10.3 هزار دنبال کننده