کاربری مدل ساز تاسیسات در آرشیکد-جایگذاری عناصر تاسیسات

220
220 بازدید
اشتراک گذاری
درون برنامه آرشیکد شما می توانید مدل تاسیسات ساختمانی را آماد نموده و کاربری و عملکرد آن را شبیه سازی نمایید. شما همچنین می توانید تمامی تداخل ها را قبل از اجرا شناسایی کرده و اصلاح کنید.
pixel