موشن گرافی ما ایرانی ها با موضوع دریای ایرانی

184

وامروزه که بالای90درصد ترانزیت تجاری جهان از دریاها انجام میشه اهمیت آبراه های کشورمون دوچندان شد وهمین تنگه هرمز ما معبر ترانزیت30درصدنفت کل جهان بحساب میاد کشورماهم البته ازاین مزیت های مهم غافل نبوده و با راه اندازی 5بندرمهم درجنوب وشمال کشور سالانه130میلیون تن بار و تخلیه وبارگیری کرده که این میزان4/1درصد ازکل تخلیه وبارگیری دنیا بشمارمیاد بحث حمل ونقل کانتینری هم ازسال80تا الان میزان این حمل ونقل از618هزارتن به 22میلیون تن رسیده که یک جهش فوق العاده بشمارمیاد

pixel