شعرخوانی صابر خراسانی در وصف امام رضا علیه السلام

5,169

پس از سلام جواب سلام لازم نیست - برای زخمی راه التیام لازم نیست - رسیدنم به تو واجب ترین نیازم بود- وگرنه باقی درخواستام لازم نیست

سیدحجت نبوی منش متخلص به kaveh

سیدحجت نبوی منش متخلص به kaveh

2 هفته پیش
اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند....جان بقربانِ تو آقا که حجِ فقرایی....السلام علیک یا امام الرئوف یا سلطان.....