اموزش خط خودکاری

22
Khat_khodkari_ali 6 دنبال‌ کننده
تحریر حروف کاف و گاف بزرگ و کوچک
Khat_khodkari_ali 6 دنبال کننده
pixel