آماده سازی چسب استومی کیسه یک تکه

2,748
فیلم آموزش آماده سازی و استفاده از چسب اتومی کیسه های یک تکه ( کلستومی، یورستومی، ایلئوستومی ) - خرید انواع چسب و کیسه کلستومی و یورستومی در سایت تجهیزات پزشکی سدان به آدرس www.sedanmed.ir و تلفن تماس 55435143
pixel