پیام تسلیت رحیم خستو سخنگوی شورای شهرکرج به هنرمندان برای درگذشت جمشید مشایخی

107
پیام تسلیت رحیم خستو سخنگو و رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسلامی شهر کرج برای درگذشت بزرگ مرد هنر ایران جمشید مشایخی
pixel