استقبال مردم از دف زنی و رقص کردی در ایستگاه مرکزی متر

5,645

در ایستگاه متروی امام خمینی(ره) که محل تلاقی دو خط اصلی متروی تهران است، امروز اجرای موسیقی اقوام ایرانی با دف زنی و رقص کردی همراه بود که مورد استقبال گرم شهروندان تهرانی قرار گرفت.