درگیری پلیس ضدشورش یونان با پناهجویان

256
پلیس یونان روز شنبه ۶ آوریل با گروهی از پناهجویان و مهاجران درگیر شد..وپناهجویان در مزرعه ای در نزدیکی مرز شمالی یونان چادر زده اند. آنها امیدوارند از یونان عبور کرده و به سمت شمال اروپا بروند. پلیس ضدشورش شماری گاز اشکاور به ده ها نفر – که برخی کودکان خود را در آغوش داشتند - شلیک کرد. پناهجویان اقدام به پرتاپ سنگ و بطری کرده بودند تا بتوانند سد مرزی پلیس را بشکنند.
وحیدDARK(آنلاین) 36.7 هزار دنبال کننده
pixel