نماهنگ وداع امام حسین علیه السلام

148
نماهنگ وداع امام حسین علیه السلام با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگیشهید جدیری کهنموئی https://t.me/shahidjodeiri
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 48.3 هزار دنبال کننده
pixel