همکاری انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران و دانشگاه فنی و حرفه‌ای

11
تفاهم‌نامه بین انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران و دانشگاه فنی و حرفه‌ای زمینه استخدام نیروهای ماهر تحصیلکرده را در قلب صنعت فراهم می‌کند. این ویدیو موضوعات تفاهم‌نامه و چگونگی اجرایی شدن آن را از زبان مدیر اجرایی انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران بازگو می‌کند.
pixel