تشریفات هیئت سیاسی بلند پایه کشور ترکیه برگزار شد .

252

شرکت تشریفات کمیل ایرانیان افتخار برگزاری تشریفات، خدمات اقامتی در هتل بین المللی خلیج فارس و ارایه ناوگان خودرویی پیشرفته خود برای هیئت بلند پایه از کشور ترکیه، شامل رییس مجلس، وزیر محترم اقتصاد، وزیر پیشین اقتصاد و اعضای کابینه را داشت .