انتقادات طوفانی دانشجوی سمنانی در حضور رئیس جمهور

13,468

سخنرانی نماینده بسیج دانشجویی در مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور در سمنان.

کلاکت
کلاکت 10.3 هزار دنبال کننده