توضیحات در رابطه با آینده انستیتو ملی بازی سازی

1,294

توضیحات کامیار محبوبیان، مدیر انستیتو ملی بازی سازی در رابطه با حواشی و ابهامات مربوط به آینده این مرکز آموزشی و اتفاقاتی که در حوزه آموزش در سال آینده رخ خواهد داد را در این ویدیو مشاهده کنید.

pixel