کودکان معلول لنده ای از شادی این روزهایشان می گویند

198

من تقدیر روزگار توام، من حادثه ای هستم برای تكاندن، برای برداشتن غبار وگرد و خاك از هر كس كه در مسیر من است، برای تو مادر خوبم، پدر عزیزم، خواهر و برادر برای تو همسایه و برای تو رهگذر، برای همه كه دیروز از دست من خسته شدند و به من گفتند: تو نمی توانی تو ناتوانی، اما من نارحت نشدم و به دل نگرفتم.... برای آگاهی از آخرین خبرهای شهرستان لنده http://lende.ir/ را ببینید.

بنیاد علوی
بنیاد علوی 16 دنبال کننده