امام خمینی(ره) : فرض کنید خدای نخواسته

108

امام خمینی(ره) : فرض کنید خدای نخواسته، همه افراد کشور خلاف می‌کنند، شما یک نفر کار خوب بکن

pixel