وصیت فرج الله سلحشور: من را در قطعه هنرمندان دفن نکنید

1,796

همه این موضوع را می دانند و بارها گفتم که من یک نفر از خانواده سینما، خانه سینما و وزارت ارشاد نیستم. من یک مبلغ هستم؛ وصیت کردم اگر شهید شدم یا فوت کردم؛ من را در قطعه هنرمندان دفن نکنند.

best news
best news 3 دنبال کننده