بازدید دکتر ربیعی سخنگوی دولت از مجموعه اوبار:

109
دکتر ربیعی در تاریخ 1398/03/05 از قسمت های مختلف اوبار دیدن کردند و به گپ و گفت با تیم جوان اوبار پرداختند. در این بازدید ایشان به نقش اقتصاد دیجیتال در کارآفرینی برای قشر تحصیل کرده اشاره کردند و خاطر نشان کردند که اوبار توانسته به این مهم در به کارگیری فارغ التحصیلان و نخبگان دست یابد. در پایان ایشان گفتند فعل توانستن در مجموعه اوبار عملی شده است و خبرهای امیدبخش بیشتری را از این مجموعه خواهیم شنید و ابراز امیدواری کردند تا این پیشرفت ها تداوم داشته باشد.
اوبار 269 دنبال کننده
pixel