افشاگری بزرگ علیه مشهورترین برند شیرینی فروشی کشور

12,997
ایا استفاده شما در منازل از شربت معده به معنی استفاده آن در غذا است؟ آیا امکان استفاده از الکل صنعتی در غذا وجود دارد؟ ماجرای واقعی تخریب بزرگترین برند کیک و شیرینی در کشور چیست؟ چرا کارشناس بهداشت فرق بین شهد شیرینی و روغن سوخته را درک نکرد؟ استفاده از روغن بعد از ماه مبارک رمضان چه کارایی در محصولات الف دارد که همگی با فر تهیه، طبخ و به مصرف می رسند.
pixel