استفاده از لامپ نوربالا ماشین به عنوان هیتر

382

کانال فراالکترونیک: به دلیل گرمای زیاد لامپ های قدیمی نوربالا خودرو های میتوان از ان به عنوان هویه یا هیتر برای جدا کردن قطعات الکترونیکی سوخته استفاده نمود توجه این لامپ ها جریان زیادی حدود10امپر از مدار میکشند پس با منبع تقذیه یاباطری 12ولت 10امپر تست کنید واین برای لحیم کاری مناسب نمیباشدلینک کانال تلگرامی ما: https://t.me/FaraElctronic