تاسوعا 98 قیطریه

66

تاسوعا 98 با طبل و سنج و زنجیرزنی از مبدا قیطریه بسمت امامزاده صالح تجریش همانند سنوات گذشته باشکوه تر از قبل برگزار شد

حسین توکلی
حسین توکلی 82 دنبال کننده