«شیخ رضا سراج» کیست؟

9,703
جام جمکران 2.6 هزار دنبال‌ کننده
شیخ رضا سراج از آن دسته روحانی هایی بود که در بین عموم مردم، محبوبیت بسیاری داشت و اقشار گوناگون با عقاید متفاوت پای منبر او می نشستند: طلبه، بازاری، کاسب، کارمند و ... او با بیانی نافذ در بیان مسائل مربوط به دین از اعماق دل حرف می زد و به همین دلیل سخنانش بر دل ها می نشست.
جام جمکران 2.6 هزار دنبال کننده
pixel