یلدای کارآفرینی 3: اینترنت ملی و چالش ها

323

گفتگو با امید ظریف پور در حاشیه مراسم یلدای کارآفرینی 98. مارا در اینستاگرام دنبال کنید idehpardazan_ipe.ir

pixel