آیا سریال بازی تاج و تخت دربارهٔ تغییرات اقلیمی است؟

12,217

وب سایت معتبر ووکس در یک ویدئوی کوتاه سعی دارد ربط سریال بازی تاج و تخت با وضعیت فعلی جهان در رابطه با مشکل تغییرات اقلیمی را بازگو کند. آیا واقعاً داستان این سریال هشداری به ابرقدرت های جهانی است؟www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.2 هزار دنبال کننده