قهرمانی پری بوس - دور 6 از هفته 16 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1399

1,537
اسبدوانی 1.2 هزار دنبال‌ کننده
اسب پری بوس با چابکسواری نورمحمد بهادر و مالکیت وحید صحنه توانست در دور 6 هفته 16 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1399، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های آدر و دل وین به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.2 هزار دنبال کننده
pixel