دستگاه شیرینک پالت

504

معمولا در شرکتهای تولیدی بزرگ از دستگاههای شیرینک پالت استفاده می شود. شرکت دریاپلیمر اقدام به تولید نایلون های شیرنک دستگاههای مربوطه در سایزهای مختلف نموده است. در صورتی که شرکتی قادر به تهیه دستگاه فوق نباشد با استفاده از کاور حرارتی و یک مشعل امکان شیرین ساده پالت وجود دارد. لطفا فیلمهای دیگر شیرینک حرارتی را ببینید. برای اطلاعات بیشتر:01236425850 و 51 09192763763 www.daryapolymer.com

دریا پلیمر
دریا پلیمر 1 دنبال کننده