نمونه ویدئو - کلاس آموزشی مجازی

68

در این کلاس از تکنولوژی tracking ساخت مولتی کم فرانسه استفاده شده است. .تمامی عملیات ضبط این ویدئو بدون دخالت اپراتور و بصورت کاملا اتوماتیک انجام شده است .