وحید عزیزی

552

وحید عزیزی هستم از تهران کارگاه ساختی را راه اندازی کردم برای خرید بازوی رباتیک نیازمند 490 میلیون تومان سرمایه هستم با دوره بازگشت 18 ماهه هستیم برای ارتباظ با من به میدون بیایید

میدون
میدون 447 دنبال کننده