چگونه یک کسب و کار موفق راه اندازی کنیم؟

414

امروزه بازاریابی چیزهایی که شما می سازید نیست! بازاریابی، داستان هایی است که شما برای گفتن دارید. مردم، کالا و خدمات را نمی خرند، آنها، روابط، داستان ها و جادوی شما را خریداری می کنند.

pixel