عامل هوشمند، عبور از تئوری ها

1,138

سخنرانی مهران ضیابری (مدیرعامل ترگمان) در چهارمین همایش آینده وب و موبایل با موضوع عامل هوشمند، عبور از تئوری ها