پیاده روی اربعین یک عمل فرا طبیعی است!

149

انسانها سه دسته اند: انسانهای طبیعی، انسانهای فرو طبیعی و انسانهای فرا طبیعی ... انجام یک عمل فرا طبیعی کم کم آدم رو به یک انسان فرا طبیعی تبدیل میکنه ... رفتن به زیارت اربعین با پای پیاده یک عمل فرا طبیعی هست که از درک آژانس های مسافرتی دنیا خارجه ...! برکات زیارت اربعین را در روح خود حفظ کنیم ...انشاءالله

جام جمکران 1.7 هزار دنبال کننده
pixel