مجتمع فنی تهران (نمایندگی گرگان)

1,334
معرفی مجتمع فنی تهران (نمایندگی گرگان) برگزاری دورههای ICT، فنی و مهندسی، هنر و گرافیک، عمران، معماری، صنایع و ....
pixel